• Test Text
 • Online aanmeldingsformulier KNVB

 • Machtiging

  U verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan WSV1930 om van de genoemde bankrekening de contributie per jaar / halfjaar (s.v.p. invullen bij opmerkingen welke betaling uw voorkeur heeft) af te schrijven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal WSV1930 de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.

  U verklaart hierbij bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren t.a.v. ledenadministratie@wsv1930.nl

   

  Privacy & Veiligheid

  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor WSV1930 van groot belang. Hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacypolicy.

  Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist.

   

  Als er wijzigingen zijn, b.v. telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer etc dan kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie.
   
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide