• Test Text
 • Beste WSV-er,
   
  Op maandag 15 november 2021 organiseren we onze eerstvolgende algemene ledenvergadering in onze kantine. De vergadering begint om 20:00 uur. Je bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.
   
  De agenda van de vergadering tref je hierbij aan:
   

  Datum : 15 november 2021
  Tijdstip : 20:00 uur

  1. Opening en mededelingen

  2. Ingekomen stukken

  3. Verslag algemene ledenvergadering 16 november 2020

  4. Toelichting op voorgenomen fusie WSV’30 en Stichting WSV

  5. Jaarverslag 2020-2021
   • Secretaris
   • Voetbal Technische Zaken
   • Algemene zaken

  6. Financieel overzicht en begroting

  7. Verslag kascommissie en benoeming leden kascommissie

  8. Uitloting obligaties

  9. Bestuursaangelegenheden

  10. Bestuursmutaties
   • 1e Penningmeester, Jan van Haeften, herkiesbaar
   • Algemene Zaken, Theo Koning, herkiesbaar
   • VTZ meisjes/dames, Petra Duijn, herkiesbaar
   Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 8 november 2021 schriftelijk melden bij onze secretaris, Hans Korver.

  11. Rondvraag

  12. Sluiting
   
  Het Bestuur

  Agenda ALV 2021-2022

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide