• Test Text
 • Op 2 februari jl bent u per e mail en via de WSV-site ge├»nformeerd over de bestuurskwestie, en wat een groep betrokken leden tot doel heeft om tot een oplossing te komen. Er werd een werkgroep bestuursvorming ingesteld, die de opdracht kreeg z.s.m. een bestuur te vormen.

  De afgelopen weken zijn bergen werk verzet, en zijn talloze gesprekken gevoerd.

  En met resultaat!

  Het is de werkgroep gelukt om kandidaat-bestuursleden te selecteren, en vervolgens daaruit een bestuur aan u voor te stellen.

  ALV

  In de komende bijzondere ALV staat als eerste op de agenda om een compleet bestuur, bestaande uit de volgende personen te kiezen:

  Voorzitter Anouk Vogelaar
  Secretaris Mirjam Dijkstra
  Penningmeester Wouter Aalsma
  Algemene zaken Ferry Veneklaas Slots
  VTZ senioren Evert Hoveling
  VTZ dames/meisjes Petra Duijn
  VTZ jeugd Shareska Wijngaard en Rob Luttik


  ORGANISATORISCHE AANPASSINGEN

  Er is het idee om ook de statuten op een aantal punten aan te passen. Eventuele aanpassingen worden er op gericht,  dat situaties waarin de vereniging wederom bestuurloos zou kunnen geraken, voorkomen worden.

  Voor eventuele aanpassing van de statuten en organisatie is onderzoek en tijd nodig. Een uitgewerkt voorstel hieromtrent dient op de eerstvolgende ALV aan de ledenvergadering voorgelegd te worden.

  AGENDA ALV 22 FEBRUARI 20.00 u. 

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Voordracht en benoeming nieuw bestuur
  3. Overdracht leiding vergadering aan het nieuwe bestuur
  4. Vaststelling notulen ALV dd 24 januari 2023
  5. Opdracht tot onderzoek naar aanpassing statuten/huishoudelijk reglement/organisatie
  6. Sluiting

  Concept notulen ALV 24 januari 2023

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide