• Test Text
 • Beste WSV-er,

  Het kabinet heeft weer een aantal coronamaatregelen versoepeld. Onderdeel van de versoepelde maatregelen is dat alle leeftijden de sporttrainingen mag hervatten vanaf 11 mei 2020.

  We zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest om die organisatie op een goede en verantwoorde manier van de grond te krijgen.

  Het kabinet heeft weliswaar aangekondigd dat trainingen weer kunnen starten, maar veel coronamaatregelen zijn nog gewoon onverminderd van kracht. Dat heeft dus ook invloed op de manier waarop we bij WSV de jeugdtrainingen kunnen hervatten.

  Voor onze trainers hebben we een instructie gemaakt. Daarin staan de randvoorwaarden die wij stellen aan de trainingen. Om je een inzicht te geven wat wij onze trainers meegeven, kun je deze instructies nalezen op onze website.

  Die instructies zijn bedoeld voor de trainers. Maar die kunnen er niet alleen voor zorgen dat onze trainingen verlopen binnen de coronamaatregelen die nu gelden. Daarvoor is de medewerking van ouders en spelers nodig. Een aantal van onze besluiten brengen we daarom hier nog eens expliciet onder jouw aandacht:

  • Een speler blijft thuis als hij/zij één van de volgende (ook milde) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Wanneer de speler thuis moet blijven, meldt hij/zij dit zo spoedig mogelijk bij de trainer.
  • Een speler blijft thuis als iemand in zijn/haar huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de speler weer komen trainen. Wanneer de speler thuis moet blijven, meldt hij/zij dit zo spoedig mogelijk aan de trainer.
  • Een speler blijft thuis als iemand in zijn/haar huishouden positief is getest op het COVID-19-virus. Omdat de speler tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet hij/zij thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. Houd de trainer op de hoogte wanneer de speler thuis moet blijven.
  • Het gebouw op ons complex blijft in principe gesloten. Zorg er daarom voor dat je thuis naar de wc zijn geweest voor aanvang van de training. Zorg er ook voor dat je thuis voor aanvang van de training je handen hebt gewassen met water en zeep.
  • De trainingen vinden alleen buiten plaats. De hal blijft gesloten.
  • De spelers kleden zich thuis om in trainingstenue.
  • Omkleden kan niet bij WSV. Douchen ook niet. Na de training gaan de spelers direct naar huis om zich om te kleden en te douchen.
  • De trainingen duren maximaal 1 uur.
  • Tussen opeenvolgende trainingen hebben we 15 minuten wisseltijd. Om de onderlinge contacten zo veel mogelijk te beperken.
  • Om dat te realiseren is het de bedoeling dat spelers niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn op het complex.
  • De trainer vangt de spelers bij de poort op. Het is niet de bedoeling dat de spelers in de wisselpauzes over het complex gaan zwerven.
  • Na afloop van de training zorgt de trainer er voor dat de spelers direct het complex verlaten.
  • Ouders zijn niet toegestaan op ons complex. Ook niet om de kinderen weg te brengen. Ouders kunnen hun kinderen op de parkeerplaats afzetten.
  • Sommige ouders kijken graag naar de training van hun kinderen. De leeftijdsgroepen t/m 12 jaar trainen daarom zo veel mogelijk op het A-veld. Zodat ouders buiten de omheining naar hun kinderen kunnen kijken.
  • Spelers t/m 12 jaar moeten minimaal 1,5 meter afstand houden tot de jeugdtrainers en andere volwassenen. Voor kinderen van 13 jaar en ouder geldt dat ze daarnaast op elk moment 1,5 meter afstand moeten bewaren tot hun medespelers (dus voor, tijdens en na de training).
  • Wanneer een speler tijdens de training moet hoesten of niezen, moet hij/zij dat in de elleboog doen en papieren zakdoekjes gebruiken.
  • Spelers die wat willen drinken tijdens de training moeten hun eigen bidon van thuis meenemen. Spelers mogen niet uit elkaars bidon drinken.

  Om dit alles goed en veilig te laten verlopen, hebben we de medewerking van iedereen nodig. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat we onze jeugdtrainingen op een veilige manier kunnen hervatten. We roepen daarom alle ouders op om onze richtlijnen en instructies te bespreken met hun kinderen. Dat helpt om het hervatten van onze jeugdtrainingen tot een succes te maken.

  Veiligheid staat voor ons voorop. Dat betekent dat als een speler zich niet houdt aan de richtlijnen, hij/zij door de trainer naar huis wordt gestuurd. Als het om meerdere spelers gaat, kan de trainer de training in zijn geheel stoppen. Ook als een ouder zich op het complex begeeft, stoppen we de trainingen.

  Regelmatig is er iemand van het bestuur op het complex aanwezig. Om te bekijken hoe onze maatregelen in de praktijk uitpakken. Maar ook om aanvullende maatregelen te kunnen nemen, als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat de praktijk vaak anders werkt dan op papier.

  Het bestuur blijft ook na die eerste periode in nauw contact met de jeugdcoördinatoren om te bekijken of de trainingen veilig genoeg verlopen en of bijsturing op de maatregelen nodig zijn.

  Al deze maatregelen hebben er toe geleid dat we een aangepast trainingsschema hebben gemaakt. Het nieuwe trainingsschema vind je op de website.

  We zien er naar uit om de jeugdtrainingen te hervatten! Laten we er met zijn allen voor zorgen dat dit aan alle kanten mooie en fijne trainingsuren worden zonder wanklank. Veel plezier allemaal!

   

  Het bestuur

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide