• Test Text
 • Bestuurskwestie en oproep Algemene Ledenvergadering

  Wormer, 2 februari 2023,

  Leden en ouders van leden van WSV ́30,

  Vorige week is ons bestuur op de Algemene ledenvergadering in zijn geheel afgetreden. De onderlinge communicatie, en het inlevingsvermogen om samen verder te komen stagneerde. En ja, daar zijn zaken niet goed gegaan! Voor het eerst in ons 93-jarig bestaan zit de vereniging nu zonder bestuur. Een situatie die niet lang kan voortduren zonder grote gevolgen te hebben voor onze sportbeleving, en die van onze kinderen en kleinkinderen.

  Gisteravond is een grote groep leden en welwillende sterkhouders bijeengekomen, die deze bizarre situatie zo snel mogelijk wil oplossen. Hiertoe zijn een aantal stappen gezet, waarover wij u graag willen informeren.

  OPROEP ALV 22 FEBRUARI A.S.

  Binnen 3 weken willen we een bestuur voordragen op een bijzondere algemene ledenvergadering, welke gehouden wordt op 22 februari 2023 om 20.00 u. in ons complex.
  Vooralsnog zal de agenda op deze vergadering uit slechts 1 agendapunt bestaan, en dat is het benoemen van een bestuur.

  WERKGROEP BESTUURSVORMING

  Deze werkgroep stelt een agenda op om in korte tijd resultaat te boeken. Een kandidatenlijst wordt opgesteld, en gesprekken zullen aangeknoopt worden.
  Zij richt zich op vorming van een definitief bestuur. Als dit niet lukt, wordt een bestuur met een beperkt mandaat, met beperkte zittingsduur voorgedragen.

  De werkgroep bestaat uit vijf (dit is uitbreidbaar) personen, te weten; Shareska Wijngaard, Manuel Macintosh en Jan Hein Duijn vanuit de jeugdafdeling, en Peter Hos vanuit de senioren, en Herman Meijer vanuit algemeen clubbelang.

  VOORTGANG VERENIGING KOMENDE PERIODE

  De groep sterkhouders heeft langdurig besproken welke stappen momenteel noodzakelijk zijn om het min of meer normaal functioneren van de vereniging te waarborgen. Het organiseren van wedstrijden, trainingen, het instandhouden van administraties, en andere zeer belangrijke achtergrond zaken staan onder druk. Dit willen we zoveel mogelijk normaal doorgang laten vinden, maar daar is wel iedereen voor nodig! Daartoe is deze oproep aan alle WSV-ers op zijn plaats,

  OPROEP AAN SPELERS, OUDERS VAN SPELERS, FUNCTIONARISSEN, TRAINERS, BEGELEIDERS, ADMINISTRATIEVE STERKHOUDERS, EN ANDERE NIET GENOEMDE BELANGHEBBENDEN

  Het functioneren van onze vereniging is thans gebaat bij een gezamenlijke inspanning de club draaiend te houden. We hebben juist nu iedereen hard nodig om het sporten voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen zoveel mogelijk ongestoord te laten voortgaan. Toon daarom begrip als er in de komende weken eens een keer iets niet helemaal goed gaat.

  BLIJF U, JUIST NU, INZETTEN VOOR ONZE CLUB!

  Met uw voortgaande inzet is het mogelijk deze moeilijke periode te overbruggen, en met hernieuwd elan de club van een nieuw bestuur te voorzien, om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

  En denk eens na, over de vraag hoe u binnen onze club een steentje bij kan dragen. Vele handen, maken.....

  SLOTINFORMATIE

  Via de website willen wij u deelgenoot maken van onze tussenstappen en voortgang om tot een herstel van de situatie te komen.
  Dit doen wij via een bulletin op de WSV-website.

  Indien u contact met onze werkgroep wenst doet u dit naar: secretariaat@wsv1930.nl

  Namens de werkgroep en ALLE WSV-ers
  Herman Meijer

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide