• Test Text
 • *** update 2023-01-11: agenda toegevoegd ***

  Beste WSV-er,

  Op dinsdag 24 januari 2023 organiseren we een bijzondere algemene ledenvergadering. Je bent langs deze weg van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

  Sinds 1 juli 2022 bestaat ons bestuur uit 4 bestuursleden in plaats van uit 7. In het jaar daaraan voorafgaand hebben we geprobeerd de aanstaande vacatures ingevuld te krijgen. Via algemene oproepen op de website en via social media, maar vooral door mensen direct te benaderen.

  Toen dat geen resultaat opleverde hebben we een commissie in het leven geroepen om nieuwe bestuursleden te zoeken. Ook dit heeft niet tot resultaten geleid. De algemene ledenvergadering van 21 november 2022 heeft daarom het bestuur gevraagd in januari 2023 een speciale ledenvergadering te organiseren. Met als onderwerp hoe we WSV de komende jaren gaan besturen.

  Het bestuur heeft sinds 21 november niet stilgezeten. Dat leidt er toe dat we als bestuur op 24 januari 2023 een aantal leden voordragen voor een aantal bestuursfuncties. Daarnaast stellen we voor onze financiƫle administratie extern uit te besteden.

  De agenda voor de ALV van 24 januari 2023 publiceren we later deze week op de website. We zien je graag op 24 januari 2023 om 20:00 uur in de kantine van WSV.


  Het bestuur.

  Agenda

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide