• Test Text
 • Corona: geen contributievermindering

  Beste WSV-er,

  Door de tweede coronagolf ligt het amateurvoetbal stil. Alleen de trainingen mogen doorgaan, waarbij voor volwassenen veel beperkingen gelden.

  Helaas kunnen we de komende tijd dus niet helemaal doen waarvoor we lid zijn van WSV: wedstrijden spelen, volledig trainen, langs de lijn wedstrijden en trainingen bekijken of gezellig met elkaar praten in onze kantine.

  Een aantal leden claimt daarom dat ze minder of geen contributie hoeven te betalen. Omdat WSV niet het aanbod aan wedstrijden en trainingen kan doen dan normaal. We zijn teleurgesteld in deze opstelling. Omdat dit niet in lijn is met hoe een vereniging – en dus ook WSV – is ingericht en functioneert.

  In een vereniging is er geen formele klant-leveranciersrelatie tussen de vereniging en haar leden. Misschien realiseren we ons dat niet altijd, maar een vereniging is een gezamenlijk initiatief van alle leden. Bij ons houdt dat in dat we trainingen organiseren, waar mogelijk ook onderlinge wedstrijden, dat we soms evenementen organiseren en dat we ons aansluiten bij de wedstrijden die vanuit de KNVB worden georganiseerd. En ook dat doen we in gezamenlijkheid, zoals in onze statuten en huishoudelijk reglement is vastgelegd.

  In onze statuten en huishoudelijk reglement is geen automatische koppeling opgenomen tussen de hoogte van de contributie en het aantal trainingen en wedstrijden waaraan je bij ons als lid kunt deelnemen. Het contributiebedrag is gekoppeld aan het lidmaatschap van de vereniging. De opzet en de hoogte van de contributie wordt elk jaar door de leden in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

  Gelet hierop en gelet op het feit dat de coronacrisis diep ingrijpt op onze financiële situatie, houdt het bestuur vast aan haar besluit om geen contributiebedragen terug te betalen of om de hoogte van de contributie te verminderen vanwege de coronacrisis. Wel hebben we voor dit seizoen de contributiebedragen gelijk gehouden aan vorig seizoen en niet verhoogd met de inflatiecorrectie.

  Wij vragen om je begrip voor ons standpunt. Nu de kantine-inkomsten zijn stilgevallen hebben we onze contributie-inkomsten hard nodig om WSV financieel gezond te houden. Samen komen we de coronacrisis door. Ook bij WSV kunnen we je steun goed gebruiken!

   

  Het bestuur

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide