• Test Text
 • FUSIE BINNEN WSV’30

  Beste WSVers,

  Bij de Buitengewone Ledenvergadering van onze vereniging WSV´30, welke heeft plaats gevonden op maandag 21 maart 2022, hebben de aanwezige leden ingestemd met de fusie tussen de Vereniging Beheer complex WSV´30 en de Voetbalvereniging WSV´30.
  Bij sommigen van u zal bekend zijn dat het complex bij de bouw is ondergebracht bij de Stichting Beheer complex WSV´30. Hiervoor werd indertijd gekozen omdat stichtingen toen niet BTW plichtig waren en op deze wijze het complex kon worden gebouwd zonder dat er BTW behoefde te worden afgedragen. Natuurlijk werd hierdoor heel veel geld uitgespaard. Deze Stichting had een driehoofdig bestuur die nauw verbonden waren met onze vereniging.

  Sinds 2019 is echter door de overheid de BTW regeling gewijzigd en is de vrijstelling vervallen en was dus het doel van de Stichting niet meer aanwezig. Begin vorig jaar hebben we in een overleg tussen het Bestuur van de Stichting en het Bestuur van onze vereniging besloten om de mogelijkheden te (laten) onderzoeken die zouden leiden tot het opheffen van de Stichting en de overdracht van het complex naar de vereniging WSV´30. Aan deze overdracht bleken echter nogal wat haken en ogen te zitten. Een van de belangrijkste obstakels bleek de overdrachtsbelasting die wij zouden moeten afdragen aan de Belastingdienst. Dit bleek een gigantisch bedrag te zijn.

  Door een fiscalist is onderzocht op welke wijze een overdracht van het complex zou kunnen plaats vinden zonder dat wij aangeslagen zouden worden voor deze overdrachtsbelasting. Door deze fiscalist werd een traject uitgezet waarbij de Stichting beheer complex WSV´30 zou worden omgezet naar een vereniging, dus Vereniging beheer complex WSV´30 en vervolgens zou er dan een fusie kunnen plaats vinden tussen de beide verenigingen.

  In de Algemene ledenvergadering van 15 november 2021 hebben de leden toestemming gegeven aan het Bestuur van WSV´30 om het fusietraject te starten. Eind december 2021 zijn bij de Notaris de betreffende stukken door de Bestuursleden van de Stichting ondertekend waarbij de Stichting is omgezet naar de Vereniging beheer complex WSV´30.

  Door de Bestuursleden van de Voetbalvereniging WSV´30 zijn vervolgens de stukken bij de Notaris ondertekend die het voornemen tot een fusie inhielden.

  Na afkondiging van de fusie in dagblad De Telegraaf en toestemming van de KNVB, Gemeente Wormerland en nog wat andere instanties, heeft de Rechtbank toestemming gegeven tot deze fusie. Het enige wat nog restte was het akkoord van de leden van onze vereniging.

  Bij de reeds gememoreerde Buitengewone ledenvergadering werd unaniem voorgestemd voor deze fusie.
  Op 1 juli 2022 zal de fusie een feit zijn en zijn de Vereniging beheer complex WSV´30 en Voetbalvereniging WSV´30 één vereniging. De drie bestuursleden van de voormalige Stichting zullen hun functie tegelijker tijd neerleggen. Natuurlijk bedanken we hen voor hun inzet de afgelopen bijna 12 jaar.

  N.A.(Nico) Kramer.
  Voorzitter.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide