• Test Text
 • Beste WSV-er,

  Het opstellen van een begroting voor het volgende seizoen wordt een ingewikkelde puzzel. Omdat het onzeker is in welk tempo het kabinet welke coronamaatregelen versoepelt. Wij verwachten dat we pas op zijn vroegst in juli, maar waarschijnlijk nog later, een realistische begroting kunnen opstellen.

  De begroting voor het volgende seizoen is het hoofdthema van onze algemene ledenvergadering die we doorgaans in mei houden. Ook de contributies voor het volgende seizoen staan op de agenda van die ledenvergadering.

  Wij hebben besloten om onze voorjaarsvergadering niet te organiseren. We kunnen voorlopig namelijk geen realistische begroting opstellen. Nu zijn we volgens onze statuten en huishoudelijk reglement niet verplicht om in de tweede seizoenshelft een algemene ledenvergadering te organiseren. Toch betreuren wij het dat we de vergadering afgelasten. De algemene ledenvergadering van november 2020 gaat wel door.

  Voor wat betreft de contributiebedragen voor volgend seizoen hebben we besloten de contributies niet te verhogen. Normaal gesproken verhogen wij de contributies met de inflatiecorrectie. Maar omdat onze leden een aantal weken niet hebben kunnen trainen en de competities vanaf maart zijn gestopt, vinden we een contributieverhoging nu niet op zijn plaats. De contributies voor het seizoen 2020/2021 blijven dus gelijk aan de bedragen voor het huidige seizoen.

   

  Het bestuur

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide