• Test Text
 • Beste WSV-er,

  Het is bijna niet meer voor te stellen. Maar begin maart werd er nog volop gevoetbald. WSV 1 haalde bijvoorbeeld haar 2e periodetitel van het seizoen binnen. Inmiddels is alles anders.

  Het voetbalseizoen is afgelopen. Er komen geen kampioenen en degradanten dit seizoen. Voor de teams die bovenaan stonden is dat zuur. Voor de teams die het degradatiespook al rond zagen waren, is het veelal een opluchting. Maar behalve dat er niet meer gevoetbald wordt, zijn er ook geen trainingen meer. Dit seizoen is niet als een nachtkaars uitgegaan. Het is alsof een orkaan de kaars heeft vermorzeld.

  Het clubleven bij WSV ligt dus nagenoeg stil. Achter de schermen loopt wel nog het een en ander door. Zo moet sommig onderhoud gewoon gepleegd worden. En onze penningmeester heeft een puzzel te leggen hoe we dit seizoen financieel gezien door komen. Nog aardig wat vrijwilligers zijn gelukkig bezig om bij WSV de noodzakelijke dingen draaiende te houden.

  Financieel gezien heeft WSV haar zaakjes goed op orde. Desondanks zal dit seizoen een moeilijk seizoen worden. Een deel van de kosten zijn wel minder, maar veel kosten lopen gewoon door. En dat terwijl de daling van de inkomsten veel sterker is. De kantine-omzet is voor WSV een belangrijke inkomstenbron. En die is sinds de tweede week van maart geheel opgedroogd.

  We hebben al menig verzoek binnen gehad voor teruggave van een deel van de contributie. Dat gaan we niet doen. Zoals gezegd lopen veel van onze kosten door, terwijl de inkomsten sterk achterblijven. We moeten alle zeilen bijzetten om WSV financieel gezond te houden. Daarin past niet dat we contributie teruggeven aan onze leden.

  We zijn overigens op basis van onze statuten en huishoudelijk reglement ook niet verplicht om contributie terug te geven. Onze statuten zijn bijna volledig gebaseerd op het algemeen verenigingsrecht in Nederland. Op de inhoud van onze huishoudelijk reglement hebben we meer invloed gehad. Voor wat betreft de contributie gaan beide documenten uit van een koppeling van de contributie aan het lidmaatschap van de vereniging. Niet van de diensten die je als lid in de rol van consument afneemt van de vereniging. Dat is de reden waarom er in onze statuten en huishoudelijk reglement – net zoals bij bijna alle verenigingen in Nederland – geen regels zijn opgenomen voor teruggave van contributie.

  Als bestuur gaan we de komende weken aan de slag hoe we dit seizoen gaan afsluiten en hoe we ons gaan voorbereiden op het komende seizoen. De algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in mei van elk seizoen organiseren vervalt in ieder geval. Nu zijn we volgens de statuten verplicht om één keer per seizoen, in het eerste half jaar, een algemene ledenvergadering te organiseren. Die vergadering is geweest. Toch gaan we kijken of we in juni nog onze tweede algemene ledenvergadering kunnen houden. Zodat we ook aan jou een vooruitblik kunnen geven op het komende seizoen.

  Wij spreken de hoop uit dat jij en je naaste omgeving gezond blijven. We hopen je dan volgend seizoen weer fysiek te kunnen ontmoeten op ons mooie sportcomplex.


  Het bestuur

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide