• Test Text
 • Beste WSV-er,

  April begon rustig voor WSV. Er waren geen trainingen en geen wedstrijden meer. Het complex was gesloten. Er vonden alleen wat onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden plaats. En toen kwam de persconferentie van het kabinet van 21 april.

  In die persconferentie kondigde het kabinet aan dat onze jeugd vanaf 29 april weer mocht trainen. Met in achtneming van allerlei coronamaatregelen. Het bestuur kwam daarom op 22 april bij elkaar om te bespreken hoe we dit het beste konden organiseren. Wij hebben je daar via aparte berichtgeving van op de hoogte gehouden. 

  Op 30 april vonden de eerste jeugdtrainingen plaats. En vanaf 11 mei zijn ook de senioren gestart met trainen. We zijn blij dat de bal weer rolt op onze velden, ook al is dat nog beperkt tot trainingen.

  Dit seizoen eindigt financieel gezien negatief. Tot de eerste week van maart ging het nog allemaal rooskleurig. Maar daarna zijn de inkomsten behoorlijk teruggelopen. Wij verwachten dat onze omzet in de maanden april tot en met juni 2020 met 81% daalt.

  Wij hebben daarom onderzocht van welke compenserende maatregelen van de overheid we gebruik kunnen maken. Dat valt niet mee. De NOW-regeling geldt als compensatie voor de loonkosten van de trainers die je als vereniging op de loonlijst hebt staan. Nu hebben wij de loonadministratie voor deze trainers uitbesteed aan Sportkader Nederland. Omdat de NOW snel in het leven is geroepen, houdt ze met deze constructie geen rekening. WSV kan geen NOW-uitkeringen aanvragen. Sportkader is bezig om in Den Haag voor elkaar te krijgen dat ook in deze situatie sportverenigingen een NOW-uitkering kunnen aanvragen. Dat is Sportkader nog niet gelukt.

  Een tweede compensatiemaatregel is de zogenaamde TOGS-regeling. Deze regeling zorgt er voor dat ondernemingen (ook sportverenigingen) een gift kunnen krijgen van € 4.000,-. Wij hebben deze compensatie aangevraagd. Op 15 mei werd bekend dat we het bedrag hebben ontvangen. Dat vult natuurlijk lang niet het financiële gat dat is ontstaan. Maar alle beetjes helpen.

  Het opstellen van een begroting voor het volgende seizoen wordt een ingewikkelde puzzel. Omdat het onzeker is in welk tempo het kabinet welke coronamaatregelen versoepelt. Wij verwachten dat we pas op zijn vroegst in juli, maar waarschijnlijk nog later, een realistische begroting kunnen opstellen.

  De begroting voor het volgende seizoen is het hoofdthema van onze algemene ledenvergadering die we doorgaans in mei houden. Ook de contributies voor het volgende seizoen staan op de agenda van die ledenvergadering.

  Wij hebben besloten om onze voorjaarsvergadering niet te organiseren. We kunnen voorlopig namelijk geen realistische begroting opstellen. Nu zijn we volgens onze statuten en huishoudelijk reglement niet verplicht om in de tweede seizoenshelft een algemene ledenvergadering te organiseren. Toch betreuren wij het dat we de vergadering afgelasten. De algemene ledenvergadering van november 2020 gaat wel door.

  Voor wat betreft de contributiebedragen voor volgend seizoen hebben we besloten de contributies niet te verhogen. Normaal gesproken verhogen wij de contributies met de inflatiecorrectie. Maar omdat onze leden een aantal weken niet hebben kunnen trainen en de competities vanaf maart zijn gestopt, vinden we een contributieverhoging nu niet op zijn plaats.

  De voorbereidingen op het nieuwe seizoen verlopen logischerwijs anders dan normaal. Elke VTZ-groep (senioren, dames/meisjes en de jeugd jongens) is uiteraard al wel gestart met de voorbereidingen. Op 25 mei houdt het bestuur weer een reguliere bestuursvergadering. De blik zal daarin vooral gericht zijn op het nieuwe seizoen. Over hoe dat allemaal gaat verlopen, informeren we je later.

  Hopelijk wordt snel duidelijk hoe we het nieuwe seizoen kunnen starten en kunnen elkaar weer spreken op onze club!

   

  Het bestuur

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide