• Test Text
 • Maandnieuws Bestuur: mei 2022

  Beste WSV-er,

  We zitten in de eindfase van de competities. Dat betekent dat sommige teams nog strijden om lijfsbehoud, zoals WSV zo1 en WSV VR1, en dat sommige teams strijden om het kampioenschap. WSV G1 en WSV6 zijn al kampioen geworden. Net als WSV JO9-1. Hopelijk komen er nog een aantal kampioenen bij en weten alle teams zich te handhaven.

  De afgelopen twee maanden heeft het bestuur veel gesprekken gevoerd over de opzet van het herenseniorenvoetbal bij WSV en dan met name over de herenselecties. We zijn tot de conclusie gekomen dat het functioneren van VTZ-senioren moet verbeteren. Hans Weijers heeft aangegeven na 15 jaar te stoppen met VTZ. Hij blijft wel als vrijwilliger actief om operationele dingen te regelen op voetbalgebied, zoals scheidsrechter, toernooien, etc. Gerben Meeuwsen heeft aangegeven aan het einde van het seizoen te stoppen bij VTZ-senioren.

  WSV is Hans en Gerben veel dank verschuldigd voor hun werk binnen VTZ. Vrijwilligers zijn voor een vereniging van onschatbare waarde.

  We vonden daarom dat VTZ moest worden versterkt. Het nieuwe VTZ moet een goed voetbaltechnisch beleid moet gaan opbouwen de komende tijd. Het bestuur zal dit onderwerp voortaan een belangrijkere plaats geven op zijn agenda.

  Sinds 11 mei 2022 is de nieuwe samenstelling van VTZ-senioren bekend. Het nieuwe VTZ bestaat uit Ron Kwantes, René Talsma, Jan Peter van Dok, Richard de Ruiter en Kaj Sierhuis.

  Onze sporthal werd al gebruikt door de schoolgym en door de Koepel Zaanstreek voor zaalvoetbalwedstrijden. Daar zijn wat meer gebruikers bij gekomen, omdat ze geen gebruik meer kunnen maken van de Sporthal in Wormer. Die is namelijk in gebruik voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.

  Op 16 mei was onze halfjaarlijkse ledenvergadering. Daarin hebben onze voorzitter, Nico Kramer, en onze penningmeester, Jan van Haeften, hun afscheid formeel bekend gemaakt. Ze blijven tot 1 juli 2022 in functie.

  We hebben nog geen vervangers gevonden. De commissie die als doel heeft nieuwe bestuursleden te zoeken is nog niet volledig. We hebben nog niet veel aandacht kunnen geven aan het benaderen van leden voor deze commissie. Onze aandacht is de afgelopen tijd vooral uitgegaan naar de herenselecties en het gebruik van onze sporthal.

  Die twee onderwerpen blijven ook de komende maand nog prominent op onze agenda. Net zoals de voorbereidingen op het volgende seizoen. De verschillende VTZ-afdelingen moeten gaan puzzelen welke teams ze willen inschrijven voor volgend seizoen. De deadline daarvoor is 20 juni 2022.

  Een ander hoofdbreken van het bestuur is de bezetting van de kantine. Elk lid of ouder van een jeugdlid is volgens ons huishoudelijk reglement en volgens onze algemene bestuursbesluiten verplicht een aantal keer per jaar kantinedienst of bestuursdienst te verrichten. We hebben namelijk te weinig vrijwilligers die dit willen doen. Als je vrijwilligerswerk doet voor WSV, ben je vrijgesteld van deze verplichting.

  In de praktijk blijkt dat veel leden - meestal ook zonder afbericht - niet komen opdagen voor hun kantinedienst. Dat scheelt WSV kantine-inkomsten. Maar heeft er dit seizoen ook al een paar keer toe geleid dat we de kantine moesten sluiten. Dat ziet er voor onze bezoekers niet gastvrij uit. We krijgen er het schaamrood van op de kaken. We weten dat ook andere verenigingen moeite hebben hun kantinebezetting rond te krijgen. Maar een gesloten kantine komen we bij andere verenigingen toch zelden tegen.

  We zullen daarom de komende tijd een aantal besluiten moeten nemen die als doel hebben de kantinebezetting te verbeteren. Als eerste maatregel hebben we besloten om met meer vaste krachten te gaan werken. Deze vaste krachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding van WSV.

  Ben je benieuwd wat dit precies inhoudt, of ben je misschien geïnteresseerd om vaste kantinekracht te worden? Neem dan contact op met de kantinecommissie of met het bestuur via secretariaat@wsv1930.nl

  De komende maand is er dus behoorlijk wat werk aan de winkel voor de vele vrijwilligers van WSV om dit seizoen goed af te sluiten en het volgende seizoen organisatorisch goed in de steigers te zetten. Wil je daar je steentje aan bijdragen? Neem dan contact op met ons langs de lijn of via het mailadres van ons secretariaat.


  Het bestuur.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide