• Test Text
  • Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de MOP/papierploeg op woensdag, 8 januari j.l., werd door de coördinator kort aangehaald, dat de grootte van de ploeg ondanks het wegvallen door ziekte of erger, al vele jaren stabiel blijft.

    Dit neemt niet weg, dat de ploeg vanwege de toenemende leeftijden, nodig nieuwe injecties dient te krijgen. Verjonging zou aangenaam zijn ivm de werkzaamheden die iedere maandag liggen te wachten. De kurk waar de vereniging op draait, brokkelt dus langzaam af. 

    Het is dan ook wel bijzonder, dat juist tijdens deze bijeenkomst, een lid van verdienste werd benoemd. Piet Korver (86) is ruim 30 jaar lid van de MOP-ploeg. In het bijzijn van zijn kinderen, kreeg Piet de verdiende speld opgeprikt. Zijn verdiensten, die niet alleen beperkt bleven tot de MOP-ploeg,  werden door de voorzitter Nico Kramer uitvoerig belicht en geprezen.

    Na deze nodige plichtplegingen werd door de ‘oude hap’ nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

    Met dank aan Bakkerij Kaskes voor hun jaarlijkse donatie in de vorm van gebak, en de bediening Greta Kramer, Anita Mak en Dick Tirion.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide