• Test Text
 • Regels en richtlijnen voor het gebruik van het kunstgrasveld

  Geachte sportvrienden,

  • Gebruik de verharde toegangspaden naar de kunstgras velden.
  • Betreedt het kunstgras alleen met schone, daarvoor geschikte schoenen (geen stalen noppen) en uitsluitend via de toegangspoort.
  • Het gebruik van schoenen met metalen noppen is niet toegestaan omdat dit tot ongewenste beschadiging op het complex kan leiden.
  • Het is absoluut verboden het kunstgrasveld te betreden door over de hekken/boardings te klimmen.
  • Neem geen kauwgom, glaswerk of etenswaren mee op het kunstgrasveld.
  • Geen glaswerk op of rond het veld
  • Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
  • Het is verboden om in de nabijheid van het kunstgrasveld vuurwerk af te steken.
  • Gebruik het hekwerk/boarding rondom de kunstgrasvelden niet als zitplaats.
  • Gebruik geen andere doelen dan de licht aluminium doelen, die geschikt zijn voor kunstgrasveld, anders vervalt de garantie.
  • Niet slepen met doelen over het speelveld (optillen dus).
  • Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
  • Bij het over het hek tillen van de doelen is de kans op valschade aan het hek en kunstgrasveld erg groot.
  • Toeschouwers dienen achter de hekken te blijven en het veld niet te betreden.
  • Trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters zie er op toe dat bovenstaande regels strikt worden nageleefd.

  Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij de verantwoordelijke persoon van beheer en onderhoud. Wijs hem zo nodig ook op de plekken waar onvoldoende rubber aanwezig is zoals:

  • Penaltystippen
  • Cornerplekken
  • Doelgebieden

  Gebruik bij winterse omstandigheden.

  • Kale vorst, bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard, vegen voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang.
  • Sneeuw, verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden en er mogelijk rubberkorrels worden meegenomen. Betreden van een besneeuwd veld is evenmin gewenst.
  • Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de mat vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit.
  • IJzel, bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels waarop zich ijs afzet kunnen bij betreding breken, als gevolg van het beschadigen van de vezels door het ijs.
  • Dooi, bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen (totale constructie).

  Het is slechts een kleine moeite en echt heel simpel. Houdt u zich alleen aan deze regels en wij allen hebben lang plezier van ons sport complex.

  Bestuur WSV’30

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide