• Test Text
 • Teamindelingen jeugd 2019/2020

  De afgelopen periode is de teamindeling voor volgend seizoen aan alle jeugdleden gecommuniceerd. Voor het overgrote deel is deze naar tevredenheid van zowel spelers als ouders.
  Helaas niet in alle gevallen. Bij een aantal spelers en ouders is na het bekend maken van de teams nogal wat onrust ontstaan.

  Aangaande de indeling is er, net als in eerdere jaren, een duidelijke procedure gevolgd. In april hebben wij de trainers/leiders gevraagd, om ons te melden waar we rekening mee zouden moeten houden bij het maken van de nieuwe teams. Dit was een wenseninventarisatie, waarbij we duidelijk hebben aangegeven dat het om wensen ging en dat we wellicht niet aan alle verzoeken zouden kunnen voldoen. Als vereniging hebben we te maken met ruim 30 teams en alle leden hebben recht op een plek in een team dat bij hen past.

  Eind juni hebben de coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën (Mark Min, Esmé Rijsbergen en Mirjam Dijkstra), de jeugdvoorzitter (Rob Luttik) en Michel Dekker (die ons als oud-HJO na het vertrek van Marchano Lemmert tijdelijk heeft ondersteund) de teamindeling gemaakt.

  Dit bleek een behoorlijke puzzel, waarbij we rekening moesten houden met het belang van alle bestaande leden, nieuwe leden, opzeggingen, aantallen per leeftijdscategorie, zwaarwegende privéomstandigheden etc. etc. Hierdoor was het niet mogelijk om de samenstelling van de huidige teams één op één hetzelfde te houden als in het afgelopen seizoen. Ook konden we niet aan alle persoonlijke voorkeuren voldoen.

  Uiteraard begrijpen we dat het niet terecht komen in het (gehele) team van hun voorkeur voor sommige spelers (in het begin) minder leuk gevonden wordt. Als speler ben je echter lid van een vereniging en het eerste belang van een vereniging is om alle teams zo goed mogelijk gevuld te krijgen en ervoor te zorgen dat elk lid kan spelen. 

  Ook zijn er in de loop van het seizoen klaarblijkelijk nogal wat toezeggingen gedaan door leiders en/of trainers van bepaalde teams, die nu niet waargemaakt worden. Wij betreuren dit, maar moeten tegelijkertijd constateren dat hier door een aantal mensen helaas voor hun beurt is gepraat. Hierop volgend is er de laatste weken n.a.v. de gemaakte indeling nogal wat mail- en telefoonverkeer geweest. Soms netjes en onderbouwd, soms wat minder vriendelijk, soms ronduit van een bedenkelijk niveau en slecht geïnformeerd. Uiteraard hebben wij hierop, als dit ons noodzakelijk leek gereageerd. Vaak met een algemeen bericht, waarbij bovenstaande werd uitgelegd/toegelicht, een aantal maal met een wat meer persoonlijke toelichting. Er is ook een uitnodiging uitgegaan naar een aantal leiders en trainers om een toelichting te geven aangaande de samenstelling van hun team. Hier is afwijzend op gereageerd, door mede te delen dit alleen in breder verband te willen doen. Hierop is vanuit WSV aangegeven dat er dan geen gesprekken zullen plaatsvinden.

  De eindconclusie is dat er, wat de indeling ook is of zal zijn, altijd pijnpunten zullen bestaan. Wij zien daarom geen andere oplossing dan de indelingen zoals die zijn gemaakt te handhaven.

  We wensen tenslotte alle spelers een leuk en sportief seizoen toe bij WSV 1930.

  Namens de jeugdafdeling,

   

  R. Luttik VTZ Jeugd Jongens
  N. Kramer voorzitter WSV 1930

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide