• Test Text
 • Uitnodiging bijzondere algemene ledenvergadering over fusie met Stichting Beheer WSV
  Beste WSV-er,
   
  In de algemene ledenvergadering van 15 november 2021 hebben wij een toelichting gegeven op het het voornemen van de Stichting Beheer Wormer Sportverenigingen (de beheerder van ons complex) en WSV'30 om met elkaar te fuseren per 1 juli 2022. We hebben in deze ledenvergadering aan onze leden gevraagd of wij de voorbereidingen voor deze fusie in gang mochten zetten. De ALV van 15 november 2021 heeft ons groen licht gegeven om met die voorbereidingen te starten.
   
  De voorbereidingen zijn inmiddels afgerond. Er zijn door externe partijen geen bezwaren geuit tegen ons fusievoornemen. Dat betekent dat we nu het formele besluit tot de fusie voorleggen aan onze leden. Dat doen wij in een bijzondere algemene ledenvergadering op maandag 21 maart 2022 om 20:00 uur in onze kantine. Je bent van harte uitgenodigd om deze ledenvergadering bij te wonen. De agenda van de algemene ledenvergadering tref je hierbij aan.
   
  Op 28 december 2021 hebben wij het voorstel tot fusie getekend bij de notaris. Dit voorstel tot fusie wordt pas van kracht nadat dit in de ALV van 21 maart 2022 is geaccordeerd door onze leden. Het officiƫle voorstel tot fusie hebben wij eveneens bijgesloten. Onderdeel van dit voorstel tot fusie zijn onze nieuwe statuten. Onze statuten hoefden als gevolg van de fusie niet inhoudelijk te worden aangepast. Wel zijn ze hier en daar aangepast aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die sinds 1 juli 2021 van kracht is. De WBTR-aanpassingen moesten we uiterlijk op 1 juli 2026 hebben doorgevoerd in de onze statuten. Dat hebben we nu meteen maar gedaan.
   
  Een papieren exemplaar van het voorstel tot fusie ligt tevens vanaf dinsdagavond 1 maart 2022 ter inzage in onze bestuurskamer. We doen dat zo, om te voorkomen dat het document in de weekenddrukte in de kantine verdwijnt. Als je de papieren versie van het fusievoorstel wilt inzien, laat dit dan even weten aan onze secretaris Hans Korver via secretariaat@wsv1930.nl of via 0681011595. Of schiet een bestuurslid aan wanneer je die ziet als je op ons complex bent.
   
  Graag zien we je op de algemene ledenvergadering van 21 maart 2022! 
   
  Met vriendelijke groet,
   
   
  Het Bestuur
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide